สินค้าและบริการ
Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 5.5 x 5.5 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 6.5 x 10 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 6 x 6 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 7.5 x 5 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 7.5 x 9 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 7.5 x 10 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 7 x 8 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 7 x 8 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 8.5 x 12 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 8.5 x 14 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 9.5 x 3.67 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 9.5 x 8.5 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 9 x 6 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 9 x 7 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 9 x 8.5 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 11 x 11 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 12.5 x 9 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 12 x 8.5 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 12 x 8 นิ้ว

Product Name
แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

ขนาด 13 x 8 นิ้ว

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

หมวดหมู่สินค้า : แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

บรรจุ : 100

ขนาดของงาน : ขนาด ออกแบบและจัดทำสีพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า

เลือกสีของกระดาษ : ออกแบบและจัดทำสีพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า

ราคา : 000

ชื่อสินค้า : กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ฟอร์ม
ยี่ห้อ : Manter
ขนาดงานพิมพ์ : ออกแบบและจัดทำสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า
จำนวนชั้น : 1-8ชั้น
สีพิมพ์ : ออกแบบและจัดทำสีพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า
ปรุข้างหรือไม่ : ออกแบบและจัดทำตามความต้องการของลูกค้า

ทางบริษัทฯ สามารถออกแบบและจัดทำสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า โปรดแจ้งรายละเอียดให้แก่ฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อมีการสอบถามราคา หากมีความต้องการพิเศษ เช่น การรักษาความลับในเนื้อหาข้อความ ทากาวด้านหลัง เจาะรูกระดาษ เพิ่มความหนากระดาษ ตีเบอร์หมายเลข ฯลฯ
     1. เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยเครื่องprinter หรือเขียนด้วยลายมือโดยปากกาลูกลื่น ปากกาน้ำและดินสอ และสามารถใช้กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่างๆ
     2. กระบวนการผลิตของกระดาษฐานเยื่อไม้บริสุทธิ์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์กระดาษคอมพิวเตอร์ ความคมชัดของเคมีสามารถซึมเข้าถึงกระดาษเจ็ดชั้นได้
     3. หากมีปัญหาเช่นสีพิมพ์เพี้ยนมากจากตัวอย่างสี หรือมี่ปัญหาคุณภาพงานพิมพ์อื่นๆ ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนของใหม่ให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
     4. เคมีของกระดาษคอมพิวเตอร์สามารถถูกเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 6 ปี
     5. ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบและการพิสูจน์อักษรทางบริษัทฯมี่ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ฟอร์มมากว่า 20 ปี โดยคำนึงถึงความสวยงามและการใช้งานจริง
     6. ผลิตโดยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ระยะรูด้วยกันมีความแม่นยำสูง สีพิมพ์ตรงตามตัวอย่างาน และสดใสเต็มรูปแบบ
     7. แพคเกจการขนส่งกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ฟอร์มที่มีจำนวนมากถูกขนส่งด้วยแท่นวางสินค้าเพื่อกันกระแทก และติดตั้งฟิล์มป้องกันความชื้นและป้องกันการเปรอะเปื้อนภายนอก