ติดต่อเรา

บริษัท หมั่นเท่อ ประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่
44/159-161, 44/166-169 หมู่ที่ 8 ซอยถนอมมิตร ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ติดต่อเรา
081-352-6616
แฟกซ์
0-2519-3659 , 0-2945-9364
อีเมล
manterzhou@gmail.com
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
บริษัท หมั่นเท่อ ประเทศไทยจำกัด

ให้บริการในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์

ตามสเปคพิเศษแบบ ONE STOP SERVICE ตอบสนองความต้องการในด้านงานพิมพ์อย่างหลากหลายสาขาอาชีพ ลูกค้าที่มาจากอาชีพต่างๆ

รับสมัครงานด่วน

   1. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง Project Manager

คุณสมบัติ

 • เพศชาย และถ้าสามารถพูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การบริหารโครงการก่อสร้างมากกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการคำนวณราคาวิศวกรรมก่อสร้าง
 • คุ้นเคยกับกระบวนการก่อสร้างอาคาร

กรุณาติดต่อโดยตรง : คุณวิฑูรย์ โทร. 081-352-6618 
คุณเฉิน หุ้ยเหลีง โทร. 081-694-6158


2. ล่ามภาษาจีน

คุณสมบัติ

เป็นผู้มีความรู้ทั้งภาษาไทย และภาษาจีน เป็นอย่างดี มีวิจารณญาณในการแปล มีพื้นฐานการศึกษาด้านไวยากรณ์ โครงสร้างรวมถึงการใช้ภาษา

 • คุณสมบัติส่วนตัว

มีใจรักงานแปล, รักการอ่าน มีความมั่นใจ และตั้งใจสูง มีความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำและภาษา มีจรรยาบรรณของนักแปล มีจิตใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 1. ความรู้ มีความรู้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทย เป็นอย่างดี มีความรอบรู้
 2. ความสามารถ มีความสามารถตีความภาษาต้นฉบับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีความสามารถในการส่งสาร
 3. ประสบการณ์ ฝึกฝนการแปลอยู่เสมอ มีประสบการณ์ในงานหลายสาขา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศขาย – หญิง
 2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี
 4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. สามารถทำงานนอกสถานที่ ต่างจังหวัด ได้
 • ค่าตอบแทน
 1. ตามตกลง

***กรุณาติดต่อ คุณ เฉิน หุ้ย เหลียง (MR. CHEN HUI LIANG) TEL.081-694-6158 Email : mtt.acc97@gmail.com***


 

3. รับสมัครพนักงานฝ่ายขาย

เนื่องจากบริษัท หมั่นเท่อ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังขยายกิจการ จึงมีความประสงค์จะหาทีมงานฝ่ายขายเพิ่ม

รายละเอียดงาน

 • วางแผนงานขาย ออกเยี่ยมลูกค้าเดิม / ใหม่ อย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีประสบการด้านการขาย / การตลาด แบบฟอร์มงานกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป รวมถึงผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุแต่สามารถทำยอดขายได้และมีประสบการณ์การขายกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • รักงานขาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ

ผลตอบแทน

 • เงินเดือน / ตามตกลง
 • คอมมิชชั่น, Incentive การขาย
 • และอื่น ๆ ตามตามลง

ติดต่อโดยตรง MR. ZHOU JUN ( คุณ โจว จุน ) ผู้จัดการฝ่ายขาย โทร 081-352-6616  

 

ติดต่อสอบถามโทร :

02-945-7340 , 02-945-8933-4 , 02-509-6319-20 , 02-519-2391 , 02-519-2393 , 02-945-9200 , 02-945-9202-3