สินค้าและบริการ

บริษัท หมั่นเท่อ ประเทศไทย จำกัด

บริการงานพิมพ์

เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ในปริมาณมาก ต้องการความละเอียดสูงและมีรายละเอียดในเนื้องานมาก เช่น เคลือบ UV, Sport UV เคลือบด้าน, เคลือบมัน, Di Cut จำนวนที่สั่งขั้นต่ำที่เหมาะสมกับ โรงพิมพ์ ระบบ offset (ออฟเซ็ต) คือ 1000 ใบขึ้นไป งานพิมพ์ที่นิยมใช้กับ offset (ออฟเซ็ต) ใบปลิว (Leaflet), โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure), โปสเตอร์ (Poster), โปสการ์ด (Postcard), บัตรเชิญ (Invitations), แฟ้ม (Folder), นิตยสาร (Magazine), วารสาร (Journal), หนังสือ (Book), แคตตาล็อก (Catalogue), เมนู (Menu), คู่มือ (Manual), ป้ายตราสินค้า (Tag), ฉลาก (Label), บรรจุภัณฑ์ (Package), ปฏิทิน (Calendar), ใบเสร็จ (Bill), แบบฟอร์ม (Business Form), ซิลสกรีน (Silk Screen), ปั้ม CD (xx CD), ปั้ม DVD (xx DVD)

sample72

กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์

กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์

กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์

sample72

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 นิ้ว

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 นิ้ว

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 นิ้ว

sample72

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

sample72

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง ขนาดพิเศษ

sample72

กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

sample72

สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

sample72

งานซองเอกสาร

งานซองเอกสาร

งานซองเอกสาร

sample72

อื่นๆ

อื่นๆ

อื่นๆ