สินค้าและบริการ
Product Name
สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

Product Name
สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

Product Name
สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

Product Name
สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

Product Name
สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

Product Name
สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

Product Name
สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

หมวดหมู่สินค้า : สติกเกอร์ต่อเนื่อง & สติกเกอร์ลาเบล

บรรจุ : 100

ขนาดของงาน : ขนาด ออกแบบและจัดทำสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า

เลือกสีของกระดาษ : ออกแบบและจัดทำสีพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า

ราคา : 000

ชื่อสินค้า : 
ยี่ห้อ : Manter
ขนาดงานพิมพ์ : ออกแบบและจัดทำสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า
จำนวนชั้น : 
สีพิมพ์ : ออกแบบและจัดทำสีพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า
ปรุข้างหรือไม่ : ออกแบบและจัดทำตามความต้องการของลูกค้า

1. หากมีปัญหา เช่น สีพิมพ์เพี้ยนมากจากตัวอย่างสี หรือมีปัญหาคุณภาพงานพิมพ์อื่นๆ ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการเปลี่ยนของใหม่ให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่่าย
2. เคมีของกระดาษคอมพิวเตอร์สามารถถูกเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 6 ปี
3. ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการออกแบบและการพิสูจน์อักษรทางบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ฟอร์มมากกว่า 20 ปี โดยคำนึงถึงความสวยงามและการใช้งานจริง
4. ผลิตโดยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ระยะรูด้วยด้วยกันมีความแม่นยำสูง สีพิมพ์ตรงตามตัวอย่างงาน และสดใสเต็มรูปแบบ
5. แพคเกจการขนส่งกระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ฟอร์มที่มีจำนวนมากถูกขนส่งด้วยแท่นวางสินค้าเพื่อกันกระแทก และติดตั้งป้องกันความชื้นและป้องกันการเปรอะเปื้อนภายนอก