สินค้าและบริการ
Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

Product Name
กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว

กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

หมวดหมู่สินค้า : กระดาษเคมี สลิปเงินเดือน

บรรจุ : 100

ขนาดของงาน : ขนาด 9x5.5 นิ้ว

เลือกสีของกระดาษ : 1 - 5 สีหรือออกแบบและจัดทำสีพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า

ราคา : 000

กระดาษต่อเนื่อง สลิปเงินเดือนคาร์บอน เป็นงานพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับเงินเดือนต่างๆ
มีลายทึบเพื่อปกปิดข้อมูลบางส่วนที่เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
โดยขนาดทั่วไปที่นิยมใช้คือ สลิปเงินเดือน 3 ชั้น ขนาด 9x5.5 นิ้ว
สีพิมพ์เราพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 - 5 สี หากลูกค้าไม่มีแบบฟอร์ม ทางเรามีบริการ "ออกแบบให้ฟรี" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชั้นที่ 3 ส่วนที่ให้พนักงาน ซึ่งจะติดกาวอยู่กับชั้นที่ 2 รายละเอียดที่ปรากฎจะเหมือนกับชั้นที่ 1
จะแตกต่างตรงที่ด้านหลังนั้นมี Masking ปิดทึบอีกเพื่อป้องกันการมองเห็นให้เป็น 100%